Еколошка инспекција

 

- Мерошина - ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020. год

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.годину 1 део.docx

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКТОРА ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2017.годину 2 део.doc

Контролна листа за отпадна уља.docx

Мишљење на предлог План инспекцијског надзора за 2018.pdf

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ.docx

Контролна листа достава података према закону о заштити животне средине.docx

Контролна листа студија о процени утицаја.docx

Контролна листа интегрисана дозвола.docx

Контролна листа за отпадну гуму.docx

КОНТРОЛНА ЛИСТА ЗА УПРАВЉАЧЕ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА ЗАШТИТА ПРИРОДЕ.docx

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019. год

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ЗА 2018. ГОДИНУ