Комунална инспекција

 

KKKK ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2020.Г.

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА извештај за 2017.г..docx

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА извештај за сајт.docx

Контролна листа -3.Водовод-коришћење воде.doc

Контролна листа -4.Водовод-испорука воде.doc

Контролна листа -2.Водовод-искључење корисника.doc

КЛ -1.Одржавање чистоће-континуитет комуналне услуге.doc

Контролна листа -1. Комунални ред- уклањање снега и леда.doc

Контролна листа - 2. Kanalizacija-Obaveze korisnika.doc

Контролна листа - 1. Kanalizacija-Obaveze komunlanog preduzeca.doc

Контролна листа - 3. Kanalizacija-septicke jame-korisnik.doc

Контролна листа - 1.јавна паркиралишта-одржавање (1).doc

Контролна листа - 1.јавна паркиралишта-одржавање.doc

Контролна листа -1.Водовод-прикључење-корисник.doc

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.docx

Контролна листа -1. Држање животиња.doc

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМУНАЛНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018.г.