Грађевинска инспекција

 

 

Godisnji plan za 2020.pdf

Saglasnost Ministarstva.pdf

 

Izvestaj inspekcijie 2017.g.docx

01 kontrolna lista 1 ispravka (4).docx

02 kontrolna lista 2 clan 145 ispravka (1).docx

03 kontrolna lista 3 TEMELJI ispravka (3).docx

04 kontrolna lista 4 KONSTRUKCIJE ispravka (1).docx

05 kontrolna lista 5 UPOTREBNA DOZVOLA ispravka (1).docx

ПРГОРАМ УКЛАЊАЊА ОБЈЕКТА за ДРУГИ квартал 2018 (1).docx

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСОГ НАДЗОРА за 2018.г.docx

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСОГ НАДЗОРА за 2019.

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА ЗА 2018. ГОД.