ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

1. Грађевинска инспекција

2. Еколошка инспекција

3. Комунална инспекција