Јавна расправа о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Мерошина

Јавна расправа о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Мерошина

 

 

Мерошина- На основу члана 81. Статута општине Мерошина („Сл. лист града Ниша“, број 23/2019), члана 3.Одлуке о распуштању Скупштине општине Мерошина и образовању Привременог органа општине Мерошина («Сл.гласник РС», бр.57/19) и Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мерошина («Сл.гласник РС», бр.57/19),  Привремени орган упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

Нацрт Одлуке о промени Статута општине Мерошина, даје се на јавну расправу од 08.02.2020. године до 18.02.2020. године.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Мерошина.

Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу opstinamerosina@gmail.com или поштом на адресу: Општина Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту Одлуке о промени Статута општине Мерошина”, најкасније до 18.02.2020. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Мерошина.


Јавни позив за промену статута.docx

ОДЛУКА О ПРОМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА - број одборника.doc

ПРОГРАМ ЈАВНЕ РАСПРАВЕ.docx

Закључак о спровођењу јавне расправе за промену Статута.docx

Obrazac za primedbe - Одлуке о промени Статута општине Мерошина.docx

Izvestaj o sprovedenoj javnoj raspravi