Јавна расправа о Нацрту локалног акционог плана запошљавања општине Мерошина за 2020.годину

Јавна расправа о Нацрту локалног акционог плана запошљавања општине Мерошина за 2020.годину

Мерошина- На основу члана 81. Статута општине Мерошина („Сл. лист града Ниша“, број 23/2019), члана 3.Одлуке о распуштању Скупштине општине Мерошина и образовању Привременог органа општине Мерошина («Сл.гласник РС», бр.57/19) и Решења о именовању председника и чланова Привременог органа општине Мерошина («Сл.гласник РС», бр.57/19),  Привремени орган упућује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ

 

Нацрт Локалног акционог плана запошљавања општине Мерошина за 2020.годину, даје се у јавну расправу од 24.12.2019.године до 27.12.2019.године.

Позивају се грађани, удружења, стручна и остала јавност да учествују у јавној расправи о Нацрт Локалног акционог плана запошљавања општине Мерошина за 2020.годину.

Предлози, сугестије и мишљења грађана и осталих учесника у јавној расправи могу се доставити путем електронске поште на адресу opstinamerosina@gmail.com или поштом на адресу: Општина Мерошина, ул. Цара Лазара бр.17, 18252 Мерошина, са назнаком – „За јавну расправу о Нацрту Локалног акционог плана запошљавања Општине Мерошина за 2020. годину “, најкасније до 27.12.2019. године до 12,00 часова, на посебном обрасцу који ће се објавити на сајту општине Мерошина.

Obrazac za primedbe - Lokalni akcioni plan zaposljavanja 2020

scan 00603

scan 00604

scan 00605

ЛАПЗ МЕРОШИНА 2020