ТАБЕЛЕ ИЗДАТИХ ДОКУМЕНАТА И ОБРАСЦИ ЗА ПРЕУЗИМАЊЕ

 

Документа везана за изградњу објекта:

 

Захтев за издавање локацијских услова (преузмите у формату Microsoft Word doc.)

 

Захтев за издавање грађевинске дозволе (преузмите у формату Microsoft Word doc.)

 

Образац за пријаву радова (преузмите у формату Microsoft Word doc.)

 

Захтев за издавање употребне дозволе (преузмите у формату Microsoft Word doc.)

 

Захтев за издавање решења о одбрењу извођења радова по члану 145 (преузмите у формату Microsoft Word doc.)

 

 

ТАБЕЛЕ ИЗДАТИХ И ПРИМЉЕНИХ ДОКУМЕНАТА

 

ТАБЕЛА ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ УСЛОВА (отворите овде)

ТАБЕЛА ИЗДАТИХ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА (отворите овде)

ТАБЕЛА ПРИМЉЕНИХ ПРИЈАВА РАДОВА (отворите овде)

ТАБЕЛА ИЗДАТИХ УПОТРЕБНИХ ДОЗВОЛА (отворите овде)

 

 

Документа везана за Комуналну инспекцију:

Захтев за интервенцију комуналне инспекције

др Сања Стајић


Председница Привременог органа општине Мерошина