Локална самоуправа

Општина Мерошина, Ул. Цара Лазара бр. 17, телефони: 018/4892-023, 018/4892-034, 018/4892-035

Месне канцеларије

- МК Азбресница

- МК Балајнац

- МК Дешилово

- МК Доња Расовача

- МК Мерошина

- МК Облачина

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

 

ИНФОРМАТОР О РАДУ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА (по деловима)

 

- ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ИНФОРМАТОРУ

- НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

- СПИСАК ПРОПИСА КОЈИМА СЕ УРЕЂУЈЕ ДЕЛОКРУГ РАДА И КОЈИ СЕ ПРИМЕЊУЈУ У ВРШЕЊУ ОВЛАШЋЕЊА

- ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О ОПШТИНИ МЕРОШИНА

- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОПШТИНЕ

- СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

- СПИСАК ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

- РАДНА ТЕЛА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

- ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

- ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

- ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

- ОПШТИНСКА УПРАВА

- БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ

- БУЏЕТ ОПШТИНЕ ЗА 2016. ГОДИНУ

- ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА И ЊИХОВО ЧУВАЊЕ

- ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА

 

Образац захтева за приступ информацији од јавног значаја (за преузимање кликните ОВДЕ)

 

- ПОДАЦИ О ИЗАБРАНИМ И ПОСТАВЉЕНИМ ЛИЦИМА У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ

- ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОСТИ РАДА ОПШТИНЕ

- РАДНО ВРЕМЕ

- КОНТАКТ

др Сања Стајић


Председница Привременог органа општине Мерошина