Javne nabavke

Opis javne nabavke Poziv Konkursna Pitanja Obavestenje

Redni broj nabavke: 1/2020

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ПУТА У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ КОВАНЛУК

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke:

Predmet javne nabavke: План јавних набавки за 2020. годину

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 12/2019

Predmet javne nabavke: Утовар, транспорт, разастирање и ваљање стругане асфалтне масе, рециклажа исте и крпљење ударних рупа

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 11/2019

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ПОЉОПРИВРЕДЕ

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Redni broj nabavke: 10/2019

Predmet javne nabavke: ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА „ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА“

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 9/2019

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: 8/2019

Predmet javne nabavke: УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРЕ“

Vrsta postupka:Јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: 7/2019

Predmet javne nabavke: Набавка добара –интерактивних наставних табли

Vrsta postupka:Јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: 6/2019

Predmet javne nabavke: Набавка добара –путничког аутомобила

Vrsta postupka:Јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: 5/2019

Predmet javne nabavke: Радови на реконструкцији зграде Народне библиотеке у Мерошини - прва фаза, ОРН 45454000 - радови на реконструкцији

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: 4/2019

Predmet javne nabavke: Набавка добара -горива

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 3/2019

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Redni broj nabavke: 2/2019

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА РЕСТОРАНА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 4/2019

Predmet javne nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ СЕКУНДАРНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА НАСЕЉЕ БАЛАЈНАЦ

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА

Redni broj nabavke: 1/2019

Predmet javne nabavke: Услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације, ОРН: 72000000 (Услуге информационе технологије)

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 3/2019

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 2/2019

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА РАДНУ ЗОНУ „ЈУГБОГДАНОВАЦ“

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Redni broj nabavke:

Predmet javne nabavke: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2019

Vrsta postupka:Redni broj nabavke: 1/2019

Predmet javne nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У СЕЛУ БАЛАЈНАЦ У ОПШТИНИ МЕРОШИНА

Vrsta postupka:Redni broj nabavke: 13/2018

Predmet javne nabavke: ПАСИВНА МРЕЖНА ОПРЕМА

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 12/2018

Predmet javne nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ПУТА ОРАНСКА ЧУКА У СЕЛУ ПАДИНА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА


Redni broj nabavke: 11/2018

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ОПШТИНСКОГ ПУТА „ОРАНСКА ЧУКА“ У СЕЛУ ПАДИНА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Redni broj nabavke: 10/2018

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ И ШИРОКУ ПОТРОШЊУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: 9/2018

Predmet javne nabavke: услуга израде пројектно-техничке документације секундарне канализационе мреже

Vrsta postupka:јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: 8/2018

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: ОПРЕМЕ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ И СЕРВИСА СО МЕРОШИНА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 6/2018

Predmet javne nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ИГРАЛИШТА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ ПРИ ОСНОВНОЈ ШКОЛИ ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ У АЗБРЕСНИЦИ

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: 7/2018

Predmet javne nabavke: УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 5/2018

Predmet javne nabavke: Набавка добара -горива

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: 4/2018

Predmet javne nabavke: ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ „ПОМОЋ У КУЋИ ЗА СТАРЕ“

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 3/2018

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Redni broj nabavke: 2/2018

Predmet javne nabavke: Услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke:

Predmet javne nabavke: ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: 1/2018

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 10/2017

Predmet javne nabavke: Јавна набавка услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи спортске сале у ОШ „Јастребачки партизани“ у Мерошини

Vrsta postupka:Јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: 9/2017

Predmet javne nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ДРУМСКОГ МОСТА НА ЈУГБОГДАНОВАЧКОЈ РЕЦИ

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 8/2017

Predmet javne nabavke: Утовар, транспорт, разастирање и ваљање стругане (глодане) асфалтне масе

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 7/2017

Predmet javne nabavke: JAVNA NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 6/2017

Predmet javne nabavke: Услуга одржавања информационог система локалне пореске администрације

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 5/2017

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 4/2017

Predmet javne nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ЗГРАДЕ ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“ У СЕЛУ ОБЛАЧИНА У ОПШТИНИ МЕРОШИНА

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 3/2017

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ СНИМАЊА КОНТРОЛНИХ ТАЧАКА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 2/2017

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО-ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УРЕЂЕЊЕ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ „МРАМОРСКО БРДО“

Vrsta postupka:Јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: бр. 1/2017

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗРАДЕ WEB GIS АПЛИКАЦИЈЕ

Vrsta postupka:Јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: План јавних набавки за 2017. годину

Predmet javne nabavke:

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: 15/2016

Predmet javne nabavke: ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ЦЕВИ ГЛАВНОГ КОЛЕКТОРА ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ДЕО НАСЕЉЕНОГ МЕСА ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 14/2016

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ОБУКА У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА УВОЂЕЊЕ И РАЗВОЈ ГЕОГРАФСКОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА У ОПШТИНАМА МЕРОШИНА И АЛЕКСИНАЦ

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ


Redni broj nabavke: 13/2016

Predmet javne nabavke: Набавка беспилотне летелице

Vrsta postupka:Јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: 6/2016

Predmet javne nabavke: Одржавање веб портала Општине Мерошина

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 12/2016

Predmet javne nabavke: JAVNA NABAVKA LICENCI ZA SOFTVERE U OKVIRU PROJEKTA „UVOĐENjE I RAZVOJ GEOGRAFSKOG INFORMACIONOG SISTEMA U OPŠTINAMA MEROŠINA I ALEKSINAC“

Vrsta postupka:JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI

Redni broj nabavke: 11/2016

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ГЕОДЕТСКИХ УСЛУГА

Vrsta postupka:Поступак јавне набавке мале вредности


Redni broj nabavke: 10/2016

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА Пројекат „Увођење и развој ГИС-а у општинама Мерошина и Алексинац“

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 9/2016

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА РАДОВА НА УРЕЂЕЊУ ПОЉСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: 8/2016

Predmet javne nabavke: Бензин за потребе пројекта „Увођење и развој ГИС у општинама Мерошина и Алексинац“

Vrsta postupka:JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI

Redni broj nabavke: 7/2016

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ОПШТИНСКУ УПРАВУ ОПШТИНЕ МЕРОШИНА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИRedni broj nabavke: 6/2016

Predmet javne nabavke: Софтвер за општину Алексинац

Vrsta postupka:Јавна набавка мале вредности

Redni broj nabavke: 5/2016

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА КОМПЈУТЕРСКОГ СОФТВЕРА

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 4/2016

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke: 3/2016

Predmet javne nabavke: JAVNA NABAVKA PROTIVGRADNIH RAKETA

Vrsta postupka:JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI

Redni broj nabavke: 2/2016

Predmet javne nabavke: Набавка горива

Vrsta postupka:ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Redni broj nabavke:

Predmet javne nabavke: План јавних набавки за 2016. годину

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: 1/2016

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА – КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: РЕДНИ БР. 10/2015

Predmet javne nabavke: УСЛУГА ИЗРАДЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ТУРИСТИЧКОГ КОМПЛЕКСА ОБЛАЧИНСКО ЈЕЗЕРО СА ИЗРАДОМ СТРАТЕШКЕ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПАЛАН НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: br. 9/2015.

Predmet javne nabavke: ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У МЕРОШИНИ

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр. 8/2015.

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ОБЛАЧИНИ

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр јн. 7/2015

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ И НАДГРАДЊУ ОБЈЕКТА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У МЕРОШИНИ

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр јн. 6/2015

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА УВОЂЕЊЕ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ У ОБЛАЧИНИ

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр. 5/2015.

Predmet javne nabavke: ЈАВНА НАБАВКА: КРЕДИТ ЗА ФИНАСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: број: 4/2015

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: број: ЈН 3/2015

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр. 1/2015

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ГОРИВА

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр. 2/2015

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИСЈКОГ МАТЕРИЈАЛА

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: ЈН 16/2014 404-151/16- 4

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДАЗА УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ПУТА

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр.404-151/15-9

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ПУТА МЕРОШИНА – ЛЕПАЈА

Vrsta postupka:Поступак јавне набавке мале вредности

Redni broj nabavke: бр.404-151/12-9

Predmet javne nabavke: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: бр. 7/2014

Predmet javne nabavke: ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: бр. 14/2014.

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ КОТЛА ЗА ЦЕНТРАЛНО ГРЕЈАЊЕ

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр. 7/2014

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УСЛУГЕ ВРШЕЊА СТРУЧНОГ НАДЗОРА НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА САНАЦИЈИ ОПШТИНСКОГ ПУТА

Vrsta postupka:


Redni broj nabavke: бр. 12/2014.

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УГЉА

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.


Redni broj nabavke: бр. 13/2014.

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДРВА ЗА ОГРЕВ

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр. 4/2014

Predmet javne nabavke: ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.Redni broj nabavke: бр. 404-151/03-10

Predmet javne nabavke: ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

Vrsta postupka:

Redni broj nabavke: бр. 8/2014.

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – ОПРЕМЕ ЗА ВИДЕО НАДЗОР

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Redni broj nabavke: бр.6/2014

Predmet javne nabavke: ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА-КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Vrsta postupka:Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.