Пројекат:

„Заједничка превенција и ублажавање последица природних и вештачких катастрофа у општинама Своге и Мероошина“

Број пројекта:  CB007.1.31.287.

Укупна вредност пројекта:  581 345.46 ЕУР

Вредност ЕУ субвенције:  494 143.63 ЕУР

Водећи партнер (ПП1):  Општина Своге, Република Бугарска

Партнер на пројекту (ПП2): Општина Мерошина, Република Србија

 

Документ „ЗАЈЕДНИЧКА ПРОЦЕНА РИЗИКА“  можете преузети ОВДЕ.

Документ „ЗАЈЕДНИЧКИ АКЦИОНИПЛАН, ЗАЈЕДНИЧКИ ПЛАН ЗА УПРАВЉАЊЕ КРИЗАМА И ПРОЦЕДУРЕ ЗА КРИЗНЕ СИТУАЦИЈЕ“ можете преузети ОВДЕ.

 

Овај пројекат се кофинансира од стране Европске уније кроз Interreg-ИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија.

Ова публикација је направљена уз помоћ средстава Европске уније кроз InterregИПА Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија под бројем CCI No 2014TC16I5CB007. Јединствено одговорно лице за садржај ове публикације је <име аутора / корисника> и ни на који начин не може бити тумачен као став Европске уније или Управљачког тела програма.